Heel Gezond? Hoezo?

Eten is weten…

Er wordt bijzonder veel gesproken over “gezonde voeding”. In reclames en advertenties wordt door ieder merk wel geroepen hoe gezond het is. Met aanprijzingen als “bewuste keuze”, wordt de consument aangeraden een bepaald artikel te kopen die gezonder zou zijn dan het andere. Maar is het werkelijk gezond? Kies je nog werkelijk bewust? Wie kan door de bomen het bos nog zien?

Met mijn Heel Gezonde Mama programma wil ik u op een prettige manier voorzien van informatie. Vanuit de achtergrondgedachte dat alles in verband staat met elkaar. Een mens staat niet los van zijn omgeving, en ons Wel Zijn heeft alles te maken met de héle mens: lichaam, ziel én geest. Ik ga er van uit dat een bewuste keuze pas gemaakt kan worden wanneer iemand ook begrijpt hoe dingen werken. Waaróm is volkoren zo veel gezonder dan wit? Waaróm is suiker ongezond? Hoe zit het met die verzadigde vetten? Waarom zou ik mij bezig houden met mijn mentale gezondheid? Waarom zou ik mijn huis eco-vriendelijk inrichten? Bij Heel Gezonde Mama richt ik mij op praktische antwoorden op dit soort vagen, waardoor u uiteindelijk zélf bewust kunt kiezen hoe u uw leven wilt inrichten. Dit bevordert uw eigen Wel Zijn. Dit onderwerp heeft mijn passie, en dat kunt u merken!

De volgende tekst is een soort introductie. Een achtergrondverhaal over de holistische kijk op voeding. Want voeding is een zéér belangrijk aspect van ons Wel Zijn. Maar hoezo dan?

Het stuk hieronder is een citaat uit mijn lezing “Heel Gezond”, die ik sinds 2009 geef op beurzen en bijeenkomsten. Meer info over lezingen? Neem gerust contact met mij op,  via sannavantets@gmail.com 

Heel Gezond

Je omgeving heeft een enorme invloed op je gezondheid, je Wel Zijn. Ik ga in het kort een aantal belangrijke factoren uit je omgeving opnoemen:

-          je woonomgeving (lawaaiige buurt bv, of ruzie met de buren, een te grote/te kleine woning, elektrosmog, luchtvervuiling…enz, enz.)
-          familie en vrienden (met wie omring jij je? “zuigers”, of juist “gevers”, motiverende invloed of negatieve of zelfs gevaarlijke invloed? Enz.
-          Voeding
·         eten en drinken (je bent wat je eet)
·         mentaal (wat voor informatie neem je tot je)

Wat je eet en drinkt heeft een bepaalde energetische waarde. In de regel wordt hier meestal het aantal kalorieën bedoeld, en kijkt men alleen maar naar de voedingswaarde in cijfers. Maar hiermee wordt een heel belangrijk aspect vergeten: energie behelst meer dan vitaminen en calorieën, het is ook een bepaalde “lading” die in je voeding zit. Hoe is het voedingsmiddel tot stand gekomen? Veel mensen kunnen zich hier niets bij voorstellen en vinden dit zweverig. Maar als men het over wijn heeft, noemt men het ook “koppig”, of “stout” en kent men het allerlei eigenschappen toe. Die eigenschappen zijn ook niet meetbaar, maar zijn een beleving. Het is de energie van die wijn. En zo is het met andere voedingsmiddelen ook!
Je kunt je misschien voorstellen dat er een verschil in “lading” zit, tussen een krop sla die opgekweekt is in de hydrocultuur, zonder aarde, zonder zonlicht en in een record-tempo, of een krop sla, die op zijn eigen tempo heeft kunnen groeien in de volle grond, gevoed door de regen en de zon. En dan hebben we het nog niet eens over de insecticiden. In de metingen leveren beiden ongeveer even veel vitamines en calorieën. Toch zijn er ook metingen bekend waarin biologisch gekweekte groentes een hoger aantal vitamines en mineralen vertonen dan de gangbaar gekweekte. Het grootste verschil is echter nauwelijks meetbaar. Dat zit hem in de levenskracht. Wanneer je die zou kunnen meten * (veel gevoelige mensen nemen deze wel waar), zou je daar in de tweede krop sla een stuk meer van terug vinden. Wanneer we deze gedachtegang volgen, zou dit voor elk voedingsmiddel gelden. Wat is de intentie/energie geweest bij het bereiden/kweken ervan? Een goed voorbeeld hiervan vind ik wel vlees. Welk stuk vlees zal naar uw gevoel meer positieve energie bevatten: de legbatterij- kip, of het kippetje van de boerderij die heerlijk heeft mogen rondscharrelen voor ze het loodje legde?

Ik wil hierbij graag verwijzen naar de onderzoeken van professor Emoto die waterkristallen heeft gefotografeerd. Hij heeft eindelijk een manier gevonden om dát soort energie zichtbaar te maken. Toch in ieder geval in water. En als je nagaat dat een mens voor 70% uit water bestaat, en dat ook de dieren en planten die wij eten voor het grootste gedeelte uit water bestaan, geeft dat wel te denken.

Uit de onderzoeken van Emoto blijkt ook overduidelijk dat voeding niet alleen hetgeen is dat je eet of drinkt. Alles dat je tot je neemt, kun je –vanuit de holistische visie gezien- beschouwen als voeding.
Alle informatie die naar je toekomt, alles wat je om je heen waarneemt en in je opneemt, is dan voeding. Wanneer je op die manier kijkt, dringt ook het besef door dat wij in onze maatschappij de hele dag door gevoed worden met impulsen. Soms zelfs zonder we het door hebben! Denk aan de televisie, de radio, de muziek waar je naar luistert, de boeken die je leest. Ik noem dat mentale voeding.

Bewust worden van de kwaliteit van jouw voeding, is een eerste stap naar bewust kiezen voor je Wel Zijn. Wat past bij je, en wat niet? Dit is voor ieder mens verschillend en is dus een individuele keuze. Je schuldig voelen omdat je nu eenmaal graag een frietje eet, is niet bevorderlijk voor je Wel Zijn. Je dwangmatig te buiten gaan aan frietjes ook niet! Je bewust worden van het waaróm van je voor- keuren is een eerste stap naar bewust kiezen. Met het Heel Gezonde Mama concept hopen we jou alle informatie en mogelijkheden te kunnen geven om dit te doen.

Sanna van Tets

* Overigens kan de energetische waarde van objecten/voeding gemeten worden. Dit noemt men de Bovis waarde. Hierover later eens iets meer! (noot Sanna)