dinsdag 4 maart 2014

kinderen kind laten zijn

Dit bericht kwam ik tegen op het internet. Het is een ingezonden brief van een kleuterjuf, die na bijna dertig dienstjaren gaat stoppen omdat ze het niet langer meer trekt. Worden de kinderen haar te veel? Welnee, het is de manier van werken die haar opgedrongen wordt, die haar steeds meer tegen gaat staan: toetsen, leren lezen en schrijven bij vier en vijfjarigen.... Spelen wordt steeds lastiger in de kleuterklas, waar de prestatiedruk en toetsenkoorts steeds meer toeslaat.

Vanuit mijn visie op de ontwikkeling van het kind, is een kind van nature uit geneigd om te leren en te ontwikkelen. En dat gebeurt die eerste jaren spelenderwijs. Moet je eens zien hoe veel je kind al heeft geleerd voordat het uberhaupt naar de basisschool gaat!
Het over-stimuleren van uitsluitend de mentale kant van een mens die uit zó veel meer bestaat dan alleen dat cognitieve deel, werkt op de lange termijn veel problemen in de hand. Dat blijkt uit steeds meer onderzoeken. Je wordt er een on-evenwichtig mens van.

Ik deel hier graag deze ingezonden brief, en wil deze juf bedanken voor haar moed dit in de openbaarheid te brengen. Mijn vraag: wanneer gaan wij ouders en opvoeders nu eens opstaan tegen deze terreur? In mijn ervaring zijn heel veel opvoeders het er mee eens dat de druk niet zo hoog mag liggen. Maar wat doen we er tegen? Tot nu toe zie ik alleen dat ouders steeds vaker kiezen voor ándere vormen van onderwijs (b.v. de Vrije School). Maar wanneer geven we eens signalen af aan onze regering? Hoe lang pikken we dit nog?

Artikel "Ik stop er mee!"